ÎNSCRIERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR

2024-2025

Ziua porților deschise GPN Belinț și GPN Chizătău

20.05.2024, ora 12.00

Calendarul înscrierii în învățământul preșcolar 2024-2025
Etapa I
Copiii sunt înscrişi în această etapă pe baza dosarelor depuse la unităţile de învăţământ de către părinţii/reprezentanţii legali ai acestora şi a celor trei opţiuni exprimate, în limita locurilor din planul de şcolarizare aprobat, după încheierea etapei de reînscrieri.
27 mai-14 iunie 2024
27-31 mai 2024 (colectarea cererilor)
3-5 iunie 2024 (procesarea cererilor din faza I – prima opţiune)
6-10 iunie 2024 (procesarea cererilor din faza a II-a – a doua opţiune)
11-12 iunie 2024 (procesarea cererilor din faza a III-a – a treia opţiune)
Afişarea rezultatului şi a numărului de locuri libere rămase după prima etapă de înscrieri 14 iunie 2024, ora 14.00
Etapa II
În această etapă se realizează înscrierea copiilor, pe locurile libere rămase în urma derulării primei etape, pe baza dosarelor depuse la unităţile de învăţământ de către părinţii/reprezentanţii legali ai acestora şi a celor trei opţiuni exprimate în noile cereri de înscriere depuse.
17 iunie-5 iulie 2024
17-21 iunie 2024
(colectarea cererilor)
24-26 iunie 2024
(procesarea cererilor din faza I – prima opţiune)
27 iunie-1 iulie 2024
(procesarea cererilor din faza a II-a – a doua opţiune)
2-4 iulie 2024
(procesarea cererilor din faza a III-a – a treia opțiune)
Afişarea rezultatului şi a numărului de locuri libere rămase după a doua etapă de înscrieri 5 iulie 2024, ora 14
Etapa de ajustări 19-29 august 2024
În această etapă se realizează înscrierea copiilor care nu au fost înscrişi în primele două etape din lipsă de locuri sau din diferite alte motive sau care nu au participat la primele două etape, pe locurile rămase libere în urma derulării celei de-a doua etape a înscrierilor, pe baza unei proceduri specifice elaborate de ISJşi pe baza dosarelor depuse de părinţi la inspectoratul şcolar. La această etapă au acces următoarele categorii de copii:
– copiii care au rămas nerepartizaţi după derularea celor două etape anterioare, cu prioritate cei de 4 ani şi de 5 ani;
– copiii care au solicitat înscrierea în clasa pregătitoare din învăţământul primar şi nu au fost admişi ca urmare a avizului negativ al CJRAE;
– copiii de peste 2 ani care solicită înscrierea în grupa mică din învăţământul preşcolar.
Afişarea rezultatului şi a numărului de locuri libere după etapa de ajustări 30 august 2024, până la ora 14